ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОБ АЛГОРИТМАХ ПОСТРОЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ; pp. 370–381
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1964.4.11

Author
P. Hanko
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)