ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
Vol 13, Issue 1, 1964
KEEMIATÖÖSTUSE ARENDAMINE – ÜLDRAHVALIK ÜLESANNE; pp. 3–9
Agu Aarna
PDF | Abstract & References in HTML

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ ФЕНОЛОВ С КЕТОНАМИ; pp. 10–14
Agu Aarna, Leevi Mölder
PDF | Abstract & References in HTML

LOODUSLIKE JA KEEMILISTE KIUDAINETE IDENTIFITSEERIMISEST GAASIKROMATOGRAAFILISEL MEETODIL; pp. 15–21
Oskar Kirret, E. Küllik
PDF | Abstract & References in HTML

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА УДЕРЖИВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ; pp. 22–25
J. Eisen, Oskar Kirret, Olaf Eisen
PDF | Abstract & References in HTML

О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ И МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА НЕПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ЛИГРОИНОВЫХ ФРАКЦИЙ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ; pp. 26–35
Olaf Eisen, Silvia Rang, J. Eisen
PDF | Abstract & References in HTML

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СЛАНЦЕВОГО БЕНЗИНА ТУННЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ; pp. 36–46
Olaf Eisen, Edgar Arumeel
PDF | Abstract & References in HTML

ÕHUKESEKIHILISE KROMATOGRAAFIA JA PABERI- KROMATOGRAAFIA KASUTAMISEST POLÜTSÜKLILISTE AROMAATSETE SÜSIVESINIKE MÄÄRAMISEL; pp. 47–51
I. Arro
PDF | Abstract & References in HTML

KAMBERAHJUDES TOODETUD PÕLEVKIVIÕLI AROMAATSETE ÜHENDITE KEEMILISEST KOOSTISEST; pp. 52–56
I. Arro
PDF | Abstract & References in HTML

РАЗРАБОТКА ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕРПЕНОВЫХ ОКСИПРОИЗВОДНЫХ; pp. 57–63
Koit Lääts, Ants Erm
PDF | Abstract & References in HTML

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОБЪЕМНОГО ВЕСА, ПРОЧНОСТИ И МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ГАЗОКУКЕРМИТА В БЛОКАХ, ЗАЛИТЫХ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ФОРМАХ; pp. 64–69
V. Raidna, H. H. Eesorg
PDF | Abstract & References in HTML

О СРЕДНЕКВАДРАТНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ; pp. 70–82
T. Tobias
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES)