ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОБ ИТЕРАТИВНЫХ МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ, ОСНОВАННОГО НА ЛИНЕАРИЗАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРПОЛЯЦИОННОЙ ФОРМУЛЫ НЬЮТОНА; pp. 384–390
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.4.04

Author
Sulev Ulm
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)