ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ПОСТРОЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НАИЛУЧШИХ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ; pp. 376–383
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.4.03

Author
M. Levin
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)