ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОБ ИЗМЕРЕНИИ ДВОЙНОГО ЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ ПОТОКА ОБОБЩЕННЫМ МЕТОДОМ СЕНАРМОНА; pp. 369–375
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.4.02

Author
Hillar Aben
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)