ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОЙ ПЛОСКОЙ СТРУИ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ В СПУТНОМ ПОТОКЕ; pp. 57–74
PDF | https://doi.org/10.3176/phys.math.tech.1963.1.07

Author
E. Timma
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)