ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
МЕТОД РАСЧЕТА ВЫРАЖЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ; pp. 593–600
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.14

Author
Arnold Humal
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)