ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
O HEPABHOMEPHOCTH ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ ЧАСТИЦ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ; pp. 565–568
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.11

Author
R. Lööne
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)