ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
ОДНА ЗАДАЧА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРА ИНЕРЦИИ ГИРОСТАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ; pp. 540–554
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.08

Author
Igor Keis
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)