ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О СХОДИМОСТИ ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА СТЕФФЕНСЕНА; pp. 531–539
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.07

Author
Hillar Koppel
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)