ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Füüsika-, Matemaatika- ja Tehnikateaduste Seeria
О НЕРАВЕНСТВАХ, СВЯЗЫВАЮЩИХ ЗНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ОПТИЧЕСКИХ ПЛЕНОК; pp. 504–510
PDF | 10.3176/phys.math.tech.1966.4.04

Author
Paul Kard
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES)