ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 27, Issue 2, 2021
Michel Sittow’s Maternal Grandfather and His Identification in Medieval Sources; pp. 247–274
Anu Mänd, Tapio Salminen
PDF | Abstract & References in HTML

Kullerpostikorraldus ja teadete edastamise kiirus Tallinna ja Rootsi vahel 16. sajandi teisel poolel ja 17. sajandi esimesel kolmandikul; pp. 275–297
Enn Küng
PDF | Abstract & References in HTML

Millist ajalehte loeti Rootsi aja lõpus Riias? Hamburgi/Altona ajalehtede mõjust Rigische Novelleni sisule; pp. 298–330
Kaarel Vanamölder
PDF | Abstract & References in HTML

Turud, kommunikatsioon ja võrgustikud. Katsed mõtestada informatsioonikulude rolli ajaloos; pp. 331–352
Hannes Vinnal
PDF | Abstract & References in HTML

Mälutööst elulooliste mälu-uuringuteni. Märkusi biograafilise kultuuriuurimise ja nõukogudejärgse Eesti mälu-uuringute seoste kohta; pp. 353–377
Ene Kõresaar, Kirsti Jõesalu
PDF | Abstract & References in HTML