ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 25, Issue 1, 2019
DIE GERÜCHTE ÜBER DEN TOD DES ERZBISCHOFS WILHELM VON RIGA IM SOMMER 1556; pp. 3–18
Madis MAASING, Dmitriy WEBER
PDF | Abstract & References in HTML

COURTS IN THE MEMEL TERRITORY; pp. 19–36
Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
PDF | Abstract & References in HTML

SUUR TERROR JA ABHAASIA EESTLASED; pp. 37–68
Aivar Jürgenson
PDF | Abstract & References in HTML

VÕIMATU MISSIOON EHK MIKS ON 1941. AASTAL EESTIST SAKSAMAALE ÜMBERASUNUTE RAHVUST KEERULINE TUVASTADA; pp. 69–89
Triin TARK
PDF | Abstract & References in HTML

FACTS CLARIFIED?: THE INTERWAR ESTONIAN-GERMAN-JAPANESE INTELLIGENCE COOPERATION; pp. 90–105
Shingo MASUNAGA
PDF | Abstract & References in HTML

BALTI-KÜSIMUS PARIISI RAHUKONVERENTSI EEL JA AJAL 1918–1920; pp. 106–151
Magnus Ilmjärv
PDF | Abstract & References in HTML

TASULISE PUHKUSE SISSESEADMINE EESTIS; pp. 152–169
Maie Pihlamägi
PDF | Abstract & References in HTML