ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 20, Issue 1, 2014
OLEVISTE KIRIKU KESKAEGSEST SISUSTUSEST JA ANNETAJATE RINGIST; pp. 3–50
Anu MÄND
PDF | Abstract & References in HTML

ISLANDI 1783. AASTA VULKAANIPURSKE VÕIMALIKUST MÕJUST EESTIS. Keskkonnaajalooline arutlus; pp. 51–73
Priit RAUDKIVI
PDF | Abstract & References in HTML

VISIOONIDEST TEGURIKS HARIDUSPOLIITIKAS: EESTI HARIDUSIDEOLOOGIA PEASUUNAD JA ÜHISKONDLIK ORGANISEERUMINE ESIMESE MAAILMASÕJANI; pp. 74–95
Väino Sirk
PDF | Abstract & References in HTML

TARTUSSE ASUTATAVA EESTLASTE KIRIKUVALITSUSEGA VABAKIRIKU EELNÕUST EESTI EVANGEELSE LUTERI USU VABA RAHVAKIRIKU ASUTAMISENI. 1917. JA 1919. AASTA KIRIKUKONGRESSID, HISTORIOGRAAFIA JA RETSEPTSIOON; pp. 96–131
Riho SAARD
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI 1919. AASTA SÕJAVÕLG AMEERIKA ÜHENDRIIKIDELE JA SELLE KUSTUTAMINE; pp. 132–156
Maie PIHLAMÄGI
PDF | Abstract & References in HTML

THE SOVIETIZATION OF ESTONIAN COMMUNITY HOUSES (RAHVAMAJA): SOVIET GUIDELINES; pp. 157–190
Egge KULBOK-LATTIK
PDF | Abstract & References in HTML