ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 16, Issue 1, 2011
CHURCH ART, COMMEMORATION OF THE DEAD AND THE SAINTS’ CULT: CONSTRUCTING INDIVIDUAL AND CORPORATE MEMORIA IN LATE MEDIEVAL TALLINN; pp. 3–30
Anu MÄND
PDF | Abstract & References in HTML

HILISKESKAEGSEST NIGULISTE KIRIKUST HINGEPALVETE JA ENESEEKSPONEERIMISE PEEGLIS; pp. 31–66
Kersti MARKUS, Kaire TOOMING
PDF | Abstract & References in HTML

MAGNUS IN MOSCOW; pp. 67–85
Andres Adamson
PDF | Abstract & References in HTML

RAHVAKOOLISÜSTEEMI INSTITUTSIONAALSED PROBLEEMID ÄRKAMISAJA EESTI MÕTTELOOS (1860.–1880. AASTAD); pp. 86–108
Väino SIRK
PDF | Abstract & References in HTML

RAHVUSVAHELISE TÖÖORGANISATSIOONI STANDARDID JA NENDE MÕJU EESTI TÖÖSEADUSANDLUSELE KAHE MAAILMASÕJA VAHEL; pp. 109–135
Maie PIHLAMÄGI
PDF | Abstract & References in HTML

TALLINLASE UNISTUS NOBELI RAHUPREEMIAST; pp. 136–147
Aleksander Loit
PDF | Abstract & References in HTML