ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)

Vol 16, Issue 1, 2011

CHURCH ART, COMMEMORATION OF THE DEAD AND THE SAINTS’ CULT: CONSTRUCTING INDIVIDUAL AND CORPORATE MEMORIA IN LATE MEDIEVAL TALLINN; pp. 3–30
Anu MÄND
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

HILISKESKAEGSEST NIGULISTE KIRIKUST HINGEPALVETE JA ENESEEKSPONEERIMISE PEEGLIS; pp. 31–66
Kersti MARKUS, Kaire TOOMING
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

MAGNUS IN MOSCOW; pp. 67–85
Andres Adamson
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

RAHVAKOOLISÜSTEEMI INSTITUTSIONAALSED PROBLEEMID ÄRKAMISAJA EESTI MÕTTELOOS (1860.–1880. AASTAD); pp. 86–108
Väino SIRK
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

RAHVUSVAHELISE TÖÖORGANISATSIOONI STANDARDID JA NENDE MÕJU EESTI TÖÖSEADUSANDLUSELE KAHE MAAILMASÕJA VAHEL; pp. 109–135
Maie PIHLAMÄGI
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

TALLINLASE UNISTUS NOBELI RAHUPREEMIAST; pp. 136–147
Aleksander LOIT
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format