ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 10, Issue 1, 2006
KESKAEGSED MAAVALDUSED – UUS ALLIKAS ARHITEKTUURIUURIJALE; pp. 3–19
Kersti Markus
PDF | Abstract & References in HTML

LIIVIMAA MÕISAMEHED LIIVI SÕJA PERIOODIL; pp. 20–47
Andres Adamson
PDF | Abstract & References in HTML

VIOLENCE AND ACTIVISM IN THE BALTIC PROVINCES DURING THE REVOLUTION OF 1905; pp. 48–59
Toivo U. Raun
PDF | Abstract & References in HTML

WILSON, LANSING JA HOOVER – AMEERIKA VÄLISPOLIITIKA JA EESTI RIIGI TEKKIMINE; pp. 60–68
Olavi Arens
PDF | Abstract & References in HTML

ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA AND THE EASTERN PACT PROJECT; pp. 69–120
Magnus Ilmjärv
PDF | Abstract & References in HTML

TÖÖPUUDUSEST EESTI VABARIIGIS AASTAIL 1918–1940; pp. 121–141
Maie Pihlamägi
PDF | Abstract & References in HTML

KULTUURIGENOTSIID EESTIS: KIRJANIKUD (1940–1953); pp. 142–177
Toomas Karjahärm
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU PAGULASKIRIKU VAIMULIKE KIRJAVAHETUS KODUMAAGA JA SELLE KAJASTUMINE EAÕK HÄÄLEKANDJAS JUMALA ABIGA 1950. AASTATEL; pp. 178–192
Andrei Sõtšov
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI ÕIGEUSU PAGULASKIRIKU JA MOSKVA PATRIARHAADI EESTI PIISKOPKONNA SUHTED AASTAIL 1958–1966; pp. 193–211
Andrei Sõtšov
PDF | Abstract & References in HTML

CREATING CULTURAL CONTINUITY IN THE DOMESTIC REALM: THE CASE OF SOVIET ESTONIA ; pp. 212–229
Anu Kannike
PDF | Abstract & References in HTML