ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
TRAMES cover
TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences
ISSN 1736-7514 (Electronic)
ISSN 1406-0922 (Print)
Impact Factor (2020): 0.5

ACROSS THE BORDERS: UNFOLDING THE PERSONALITY OF CREATIVE INTELLECTUALS THROUGH THEIR CORRESPONDENCE – THE EPISTOLARY HERITAGE OF TUUDUR VETTIK; pp. 97–123

Full article in PDF format | DOI: 10.3176/tr.2012.2.01

Author
Laine Randjärv

Abstract

This article analyses the correspondence (1959–1975) between two outstanding Estonian cultural figures – the conductors Roland Laasmäe and Tuudur Vettik, and the correspondence (1955–1967) of Tuudur Vettik with his wife Lonni Vettik-Paigaline. For a researcher, reading private correspondence reveals a confidential world, describing times and circumstances long past. Letters that were not meant for the public eye, tell the truth about life, describe the inner realm of the writer and open up a window to his personal experiences and innermost reflections. They allow the capturing of the writer’s frame of mind, his concealed motifs and goals. Correspondence can fill in the blank areas in the knowledge and interpretation of history, can cast light on behind-the-scenes life and give valuable information about complicated historical times. The correspondence of these two intellectuals is a fascinating example of the school of correspondence. Vettik’s letters, written to his wife from prison, are open-hearted and sincere; yet with a brutal vocabulary, they give a figurative description of life in a Gulag prison camp in Siberia.


References

Archive sources

EN Heliloojate Liidu ja ENSV Kirjanike Liidu vaheline kirjavahetus. [Correspondence Between the Estonian Composers’ Union and the ESSR Writers’ Union]. ERA.R-1958-1-13 (1947); ERA.R-1958-1-17 (1948); ERA.R-1205-2-383 (1948); ERA.R-1958-1-35 (1949); ERA.R-1958-1-36 (1949); ERA.R-1958-1-70 (1953).

Mart Saare ja Tuudur Vettiku kirjavahetus. [Correspondence between Mart Saar and TuudurVettik]. [Mart Saare kogu.] ETMM, M 9.

Roland Laasmäe ja Tuudur Vettiku kirjavahetus 1959–1975: “Tuudur Vettiku kirjad Laasmäele” [Tuudur Vettik’s letters to Laasmäe.] Author’s private archive; “Roland Laasmäe kirjad Vettikule”. [Roland Laasmäe’s letters to Vettik.] ETMM, M 347:1/114.

Tuudur Vettiku kirjavahetus oma abikaasa Lonniga 1955–1967: “Lonni Vettik-Paigalise kirjad Tuudur Vettikule”. [Tuudur Vettik’s correspondence with his wife Lonni 1955–1967: the letters of Lonni Vettik to Tuudur Vettik.] ‘ETMM, M 347:1/107; “Tuudur Vettiku kirjad Lonni Vettik-Paigalisele”. [Tuudur Vettik’s letters to Lonni Vettik-Paigaline.] ETMM, M 347:1/108.

 

Aarelaid, Aili (2000) “Topeltmõtlemise kujunemine sovetiajal”. [The development of double thinking in the Soviet period.] Akadeemia (Tartu) 4, 755–773.

Annuk, Eve (2003) “Tekstid ja vastutekstid: kirjavahetused stalinismi kontekstis”. [Texts and counter-texts: letters in a Stalinist context]. Keel ja Kirjandus (Tallinn) 11, 838–840.

Annuk, Eve (2006) “Uurija rollist ja eetikast biograafilise uurimise kontekstis Ilmi Kolla

kirjavahetuse näitel”. [On the role and ethics of a researcher in the context of biographic research through the example of Ilmi Kolla.] Võim ja kultuur 2, 161–182. (Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastaraamat.) Tartu.

Applebaum, Anne (2003) Gulag: a history of the Soviet camps. London: Random House.

Barton, David and Nigel Hall (2000) Letter-writing as a social practice. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins.

Dauphin, Cécile (2002) “Les Correspondances comme objet historique: un travail sur les

Limites”. Sociétés et représentations 13, 43–50, 44.

Dobson, Miriam (2008) “Letters”. In Miriam Dobson and Benjamin Ziemann Reading primary sources: the interpretation of texts from modern history, 57–73. New York: Routledge.

Eesti NSV Ülemkohtu määrus Tuudur Vettiku rehabiliteerimise kohta. [Decree of the Supreme Court of the ESSR on the Rehabilitation of Tuudur Vettik.] (15.01.1968) ERAF, 130-1-25630 [Kassatsioonikaebuse toimik nr 965.], 78–81.

Eglit, Liisi (2012, forthcoming) “Kirjad, päevikud, mälestused Esimeses maailmasõjas osalenud eesti sõdurite sõjakogemuse allikana”. [Letters, diaries, memoirs as a source of war experience of the Estonian soldiers in WWI.] Eesti Ajalooarhiivi toimetised.

Hinrikus, Rutt (2006) “Under ja Tuglas. Marie Under ja Friedebert Tuglase kirjavahetus”. [Under and Tuglas: the correspondence of Marie Under and Friedebert Tuglas.] Tallinn: Tänapäev.

Hirvlaane, Milvi (2008) “Kultuuriloolisi tähtpäevi”. [Anniversaries Related to the History of Culture.] Kanepi Teataja (Kanepi, Estonia), September, 4.

van Houdt, Toon (2002) “Self-presentation and social identification: the rhetoric and pragmatics of letter writing in early modern times”. Leuven: Leuven University Press.

Jefferies, Richard (1884) Life of the Fields. London: Chatto & Windus.

Karjahärm, Toomas ja Helle-Mai Luts (2005) “Kultuurigenotsiid Eestis. Kunstnikud ja muusikud 1940–1953”. [Cultural genocide in Estonia: artists and musicians in 1940–1953.] Kirjastus Argo (Tallinn).

Kaugema, Tambet (1998) “Eduard Wiiralt 350 klantsil leheküljel”. [Eduard Wiiralt on 350 glossy pages] Postimees (Tallinn and Tartu) 30.09.

Kendrick, Maureen E. and Hizzaya Hissani (2007) “Letters, imagined communities, and literate identities: perspectives from rural Ugandan women”. Journal of Literacy Research 39, 2, 195–216.

Kulli, Jaanus (2006) “Elo ja Friedebert Tuglase lugu”. [The story of Elo and Friedebert Tuglas.] Sirp (Tallinn) 36 (3130), 13. 10

Kuuli, Olaf (2002) Sula ja hallad Eesti NSV-s. Kultuuripoliitikast aastail 1953–1969. [Thaws and night frosts in the ESSR: Cultural politics 1953–1969). O. Kuuli.] Tallinn.

Laas, Jaan (2010) Teadus diktatuuri kütkeis: Eesti teadusest ja kõrgharidusest natsionaa­lsotsialist­liku ja sovetliku teaduspoliitika raames. [Science captured by dictatorship: Estonian science and higher education under National-Socialist and Soviet science policy.] Tallinn Kirjastus: Argo.

Laretei, Käbi. (2008) “Kuhu kadus kõik see armastus?”. [Where did all the love go?] Kirjastus Tallinn: SE&JS.

Lippus, Urve (2008) “Eesti muusika kaotused Nõukogude okupatsiooni läbi”. [Losses of Estonian music as a result of the Soviet occupation.] In Kannatuste aastad 1940–1991, 175–213.Tallinn: SA Valge raamat.

Lippus, Urve (2011) Muutuste kümnend. EV Tallinna Konservatooriumi lõpp ja TRK

algus. [Decade of changes: the end of the Republic of Estonia Tallinn Conservatoire and the beginning of the Tallinn Sate Conservatoire.] Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

Lotman, Juri (2009) Culture and Explosion. (Semiotics, Communication and Cognition, 1.) Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

Márai, Sándor (2006) Maa, maa!... [Land, land!...] Tallinn: Varrak.

Ojaveski, Toivo Mart Puust, and Alo Põldmäe (2002) 130 aastat eesti laulupidusid. [130 years of Estonian song celebrations] Tallinn: Talmar ja Põhi.

Olesk, Sirje (2003) “Head õnne, mu kallid, head õnne!” [Good luck, my dear ones, good luck!] Õpetajate Leht (Tallinn)24.12.

Põldmäe, Alo (2010) Mu kallis Niina! Raimond Valgre kirju Niina Nikolajevna Vassiljevale 1944–1949. [My Dear Niina! Letters of Raimond Valgre to Niina Nikolayevna Vassilyeva 1944–1949.] (Elavik ,10.) Tallinn: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum.

Advertisement of the international choir festival Tallinn-72 (1972) Sirp ja Vasar 2, 15, 14.01.

Randjärv, Laine (2012, forthcoming) Loovisiksuse roll sotsiaalpoliitilistes protsessides  laulupeo­liikumise ning Tuudur Vettiku ja Roland Laasmäe loometegevuse analüüsi põhjal ajavahemi­kus 1940–1980. [The Role of creative intellectuals in socio-political processes through the example of the song celebration movement and the correspondence between Tuudur Vettik and Roland Laasmäe in the period 1940–1980]. PhD dissertation. Tartu: Tartu University Press.

Rumessen, Vardo (2006) Eduard Tubin. Kirjad I (1929–1961). [Eduard Tubin. Letters I (1929–1961).] Tallinn: Koolibri and Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing.

Schrag, Zachary M. (s.a.) How to read a primary source. Available online at <http://historyprofessor.org>. Accessed on 13.03.2012.

Stowe, Steven (2002) “Making sense of letters and diaries” History Matters: The U.S. Survey Course on the Web. Available online at <http://historymatters.gmu.edu/mse/letters/ letters.pdf, 3>. Accessed on 13.03.2012.

Teder, Eerik (1988) “A. H. Tammsaare epistolaarne pärand”. [Epistolary heritage of A. H. Tamm­saare.] Ettekanne konverentsil Kreutzwaldi päevad 1988. Available online at <http://kreutzwald.kul.ee>. Accessed on 16.12.2011.

Teder, Eerik (1993) A. H. Tammsaare. Kirjad (1896–1940).A. H. Tammsaare. Letters (1896–1940).] Tallinn: Eesti Raamat.

Vaher, Irja (2005) Härra Ants. Ants Eskola kirjad Hugo Laurile Solikamski vangilaagrist. [Mister Ants. Ants Eskola’s letters to Hugo Laur from the Solikamsk Prison Camp.] (Elavik, 1.) Tallinn: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum.

Vaher, Irja (2006) Sõber Hugo. Hugo Lauri kirjad Ants Eskolale Solikamski vangilaagrisse. [Friend Hugo. Hugo Laur’s letters to Ants Eskola in the Solikamsk Prison Camp.] (Elavik, 3.)

Tosso, Tiiu (2007) Põhjavaim. Valik Mart Saare ja Tuudur Vettiku kirju, mõtteid, mälestusi. [Northern spirit. Selection of Mart Saar’s and Tuudur Vettik’s letters, contemplations, reminiscenses.] (Elavik, 6.) Tallinn: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum.

Tosso, Tiiu (2008) Tüdruk helesinises kleidis. Valik Villem Kapi. [The girl in a light-blue dress: a selections of the letters of Villem Kapp.] (Elavik, 7.) Tallinn: Eesti Teatri- ja Muusika­muuseum.

Using Primary Sources. Wisconsin Historical Society. Available online at <http://www. wisconsinhistory.org>. Accessed on 13.03.2012.

War letters. Available online at <http://www.war-letters.com>. Accessed on 26.02.2012.

Walbert, Kathryn (s.a.) Reading primary sources: Letters. Available online at <http://www.learnnc.org>. Accessed on 13.03.2012.

 


Back to Issue