ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 19, Issue 4, 1970
Research article
LENINLIKU MAADEKREEDI ELLUVIIMINE EESTIS III; pp. 363–383
Joosep Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
PALDISKI LINNA AJALOOST ASEHALDUSKORRA AJAL; pp. 384–392
B. Labi
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
NARVA-JÕESUU KUURORDI ARENG JA VAHEKORRAD NARVA LINNAGA AASTAIL 1873—1917; pp. 393–397
Raimo Pullat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗАТРАТ В ДВОЙСТВЕННЫХ МОДЕЛЯХ С ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ. II; pp. 398–406
Ilja Kaganovitš
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
HINNAKUJUNDAMISMEHHANISMI TUNDLIKKUSEST; pp. 407–414
E. Kareda
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ON THE PRINCIPLE OF THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF A PLANNING SYSTEM; pp. 415–425
Ülo Ennuste
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)