ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 18, Issue 4, 1969
Research article
EKSPORDI JA IMPORDI RAHVAMAJANDUSLIK EFEKTIIVSUS JA SELLE ARVUTAMINE ÜHES LIIDUVABARIIGIS VÕI MAJANDUSRAJOONIS (Eesti NSV näiteil) II; pp. 283–291
M. Vabar
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОСТАВОК.
II. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАПАСОВ ПРИ ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ; pp. 292–305
G. Felicius
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TOOTE OMADUSTE MÄÄRAMISE SKEEM; pp. 306–312
I. Ehin
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TOOTMISSÜSTEEMIDE TÖÖKINDLUSE SUURENDAMISE VÕIMALUSTEST. II; pp. 313–318
H. Pavelson
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
HINDADE PROGNOOSIMISEST RAHVAMAJANDUSE PERSPEKTIIVSEL PLANEERIMISEL; pp. 319–324
E. Kareda
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН НА ЦВМ; pp. 325–331
J. Tenisberg
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ТОРГОВЛЯ КРУПНОГО ТАЛЛИНСКОГО КУПЦА В XVI ВЕКЕ
(по торговой книге О. Элерса 1534—1541 гг.); pp. 332–345
V. Doroshenko
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
«TARTU EESTI SEITUNG» BALTI ERIKORDA RÜNDAMAS; pp. 346–356
M. Kahu
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TALLINNA LINNAVOLIKOGUST JA BOLŠEVIKE SUHTUMISEST TEMASSE 1917. AASTAL
(Nõukogude võimu eest peetud võitluse ajaloost); pp. 357–367
V. Gussarova
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ АНТИСОЦИАЛЬНОГО ПОСТУПКА; pp. 368–378
J. Livšits
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)