ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 16, Issue 2, 1967
Research article
KODANLIKE VÕIMUORGANITE LAMMUTAMISE JA NÕUKOGUDE RIIGIAPARAADI LOOMISE ALGUSAJAST EESTIS OKTOOBRIREVOLUTSIOONI PÄEVIL
(okt. 1917 — veebr. 1918); pp. 131–152
Joosep Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
SÕNALAVASTUS EESTI NÕUKOGUDE TEATRI ESIMESEL HOOAJAL (1940/41); pp. 153–169
K. Kask
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ÕPILASTE TEADMISTE OBJEKTIIVSEST KONTROLLIMISEST JA HINDAMISEST; pp. 170–178
Paul Kees
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TOOTMISE TASAKAAL JA OMAHIND. IV; pp. 179–213
E. Leinemann
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)