ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 16, Issue 1, 1967
Research article
OKTOOBRIREVOLUTSIOON TALLINNAS, TEMA SAAVUTUSI JA NENDE KAITSMINE
(november 1917 – märts 1918); pp. 3–28
Joosep Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
OKTOOBRIREVOLUTSIOONI SOTSIAALMAJANDUSLIKEST EELDUSTEST BALTIMAADEL; pp. 29–40
Arno Köörna
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TOOTMISE TASAKAAL JA OMAHIND. III; pp. 41–66
E. Leinemann
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ESIMESTEST PÕLLUMAJANDUSMASINATEST EESTIS XIX SAJANDI ESIMESEL POOLEL; pp. 67–80
L. Oengo
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ASVA LINNUSE DATEERIMISEST; pp. 81–94
Vello Lõugas
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
KUNSTIKOOL «PALLAS» 1919.—1924. AASTAL; pp. 95–110
T. Nurk
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)