ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: Лингвистический атлас вепсского языка (ЛАВЯ). Под общей редакцией Н. Г. Зайцевой, Санкт-Петербург: Нестор-История, 2019
PDF | https://dx.doi.org/10.3176/lu.2022.2.05

Author
Enn Ernits
References

Bubrih,  D.  V.,  Beljakov,  A.  A., Punžina,  A.  V. 1997,  Karja­lan kielen murrekartasto. Диалек­тoлогический атлас карельского языка, Jyväskylä (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 97).

Itkonen,  T.  1995,  Karjala on saamas­sa kieliatlaksen. — Vir. 3, 464—470.

Kehayov,  P.,  Blokland,  R.  2007,  Mittesufiksaalne deminutiivitule­tus eesti keeles. — ESA 52, 87—124.

Kendla,  M.  2014,  Eesti kalanimetused. Kujunemine, levik ja nimetamise alused, Tallinn 2014 (Tallinna Ülikool. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 37).

Mäger,  M.  1967,  Eesti linnunimetu­sed, Tallinn.

Oja,  V.  2002,  Eesti keel keeleatlastes. — Oma Keel 2, 11—20.

Saareste,  A.  1940,  Sõna kilu algupärasest sisetunnusest i-st. — EK, 86—105.

Винокурова  И.  Ю.  2015,  ­Мифо­логия вепсов. Энциклопедия, ­Пет­розаводск.

Back to Issue