ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: Mari Kendla, Eesti kalanimetused: kujunemine, levik ja nimetamise alused, Tallinn 2014 (Tallinna Ülikool. Hu­manitaarteaduste dissertatsioo­nid 37); pp. 69-72
PDF

Author
Vilja Oja
References

Kendla, M. 2000, ­Fischbenennungen auf Saaremaa und Muhumaa. - LU XXXVI, 178-193.

Kendla, M. 2005, Liitsõnalised kalanimetused eesti murretes. - KK, 978-983.

Kendla, M. 2009, Eesti rahvuskalast. — Kodu­keel ja keele kodu. Pühendusteos Helmi Neetarile 75. sünnipäevaks 29. jaanuaril 2009, Tallinn (Eesti Keele Instituudi ­toimetised 13), 71—76.

Kendla, M. 2014, Über die Entstehung und Klassifizierung ­estnischsprachiger Fischbezeichnungen. - LU L, 29-43.
http://dx.doi.org/10.3176/lu.2014.1.03

Back to Issue