ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: Valts Ernštreits, Liivi kirjakeel, Tartu 2013; pp. 303-305
PDF

Author
Miina Norvik
References

Ernštreits, V. 2010, Liivi kirjakeele kujunemine, Tartu.

Vääri, E. 1948, Liivi kirjakeele arenemine. Auhinnatöö, Tartu (Manu-­

       script. Tartu Riiklik Ülikool. Aja­loo-Keeleteaduskond).

Vääri, E. 1959, Liivi keele uurimise aja­loost. — ESA V, 190—225.

Back to Issue