ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

The Implicational Semantic Map for Veps Indefinite ­Pronouns; pp. 281-292

Full article in PDF format | doi:10.3176/lu.2010.4.04

Author
Heini Hienonen

Abstract
This article discusses the Veps indefinite pronouns and corresponding pro-forms in the spirit of linguistic typology. It aims at an overview of the semantics of the Veps indefinite pronouns in the light of the semantic map methodology. The implicational map model outlined by Haspelmath (1997) is applied to describe the functions and mutual relationship between Veps indefinite pronoun series. The current paper demonstrates that, on the other hand, the given method can be succesfully applied to Veps and, on the other hand, it helps in the description of a subtle semantic system. The distributional schema sketched in this work provides an illustrative picture of the semantic properties of the Veps indefinite pronouns and facilitates cross-linguistic comparison between Veps and other languages.
References
Ahlqvist, A. 1859, Anteckningar i nord-tschudiskan, Helsingfors.

 Alvre,  P. 1982, Läänemeresoome indefiniitpronoomeneist. - Voces amicorum Sovijärvi, Helsinki (MSFOu 181), 45-55.

Alvre, P. 1985, Vom ostseefinnischen Indefinitpronomen. - Ostseefinnische Untersuchungen. Ergebnisse eines finnisch-sowjetischen Symposions, Helsinki (SF 28), 17-26.

Alvre, P. 2002, Russische Lehnelemente in Indefinitpronomen und adverbien der ostseefinnischen Sprachen. - LU XXXVIII, 161-164.

Dahl, Ö. 1999, [Book Review] Martin Haspelmath, Indefinite Pronouns. Oxford Studies in Typology and Linguistic Theory. Oxford 1997. - Linguistics and Philosophy 22, 663678.
doi:10.1023/A:1005515303462

Gilojeva, N. 2001, Karjalan kielen indefiniittisten pronominien muodostuminen. - Õdagumeresoome ütistüseq. Läänemeresoome ühendusteed. Konvõrent's Põlvan 26.-28. rehekuu 2000, Võro (Võro Instituudi Toimõndusõq 11), 38-46.

Haspelmath, M. 1997, Indefinite Pronouns, Oxford (Oxford Studies in Typology and Linguistic Theory).

Haspelmath, M. 2003, The Geometry of Grammatical Meaning: Semantic Maps and Cross-Linguistic Comparison. - The New Psychology of Language 2, Mahwah, NJ. http://email.eva.mpg.de/~haspelmt/2003sem.pdf.

Hienonen, H. 2009, Vepsän kielen kvanttoripronominit. Pro gradu tutkielma. Helsingin yliopisto, [Helsinki]. http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/50324/vepsanki.pdf?sequence=2.

Hämäläinen, M., Andrejev, F. 1934, Vepskijan kelen grammatik, Leningrad.

Hakulinen, A., Vilkuna, M., Korhonen, R., Koivisto, V., Heinonen, T. R., Alho, I. 2004, Iso suomen kielioppi, Helsinki (SKST 950).

Kettunen, L. 1925, Näytteitä etelävepsästä II, Helsinki (Suomi 5:4).

Kettunen, L. 1943, Vepsän murteiden lauseopillinen tutkimus, Helsinki (MSFOu LXXXVI).

Klein, J. 1999, [Book Review] Indefinite Pronouns. Indefinite Pronous By Martin Haspelmath. Oxford Studies in Typology and Linguistic Theory. Oxford, 1997. - Journal of English Linguistics 27, 64-69.
doi:10.1177/00754249922004453

Kodima 1999/11-12, 2000/2, 2000/11, 2000/12, 2001/1, 2002/10, 2004/10, 2004/11, 2005/6, 2005/9, 2005/10, 2006/1, 2008/3, 2008/4, Petroskoi.

Larjavaara, M. 1986, Itämerensuomen demonstratiivit. Karjala, aunus, lyydi ja vepsä, Mikkeli (SKST 433).

Markan evangelii, Saarijärvi 1992.

Näytteitä äänis- ja keskivepsän murteista. Keränneet E. N. Setälä ja J. H. Kala. Julkaissut ja suomentanut E. A. Tunkelo apunaan R. Peltola, Helsinki 1951 (MSFOu 100).

Ojansuu, H. 1922, Itämerensuomalaisten kielten pronominioppia, Helsinki (Turun suomalaisen yliopiston julkaisuja B I 3).

Savijärvi, I. 1986, Venäjän partikkeli ni karjalassa ja vepsässä. - Rusistica II. Tutkielmia venäjän kielen ja itämerensuomalaisten kielten kontakteista, Joensuu (Kielitieteellisiä tutkimuksia 6), 52-78.

Wouden, van der T. 2000, Indefinite Pronouns: A review of Haspelmath (1997). Martin Haspelmath, Indefinite Pronouns. Oxford 1997. - Linguistic Typology 4, 281-291.

Zaiceva, N. 1995, Vepsän kelen grammatik I. Nimiden kändluz, Petroskoi.

Zaiceva, N., Mullonen, M. 1995, Vepsä-venälaine, venä-vepslaine vajehnik, Petroskoi.

Zaitseva,  M. 2001, Vepsän kielen lauseoppia, Helsinki (MSFOu 241).

Зайцева, М. I. 1981, Грамматика вепсского языка (фонетика и морфо­логия), Ленинград.

Зайцева, М. I. Муллонен, М. I. 1972, Словарь вепсского языка, Ленинград.

Зайцева, Н. Г., Муллонен, М. И. 2007, Новый русско-вепсский словарь, Петрозаводск.
Back to Issue