ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: Marjatta Jomppanen, Pohjoissaamen ja suomen perusinfinitiivi vertailussa leat ja olla- verbien yhteydessä, Oulu 2009 (Acta Universitatis Ouluensis B. Humaniora 92); pp. 215-218
PDF

Author
László Keresztes
Back to Issue