ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Review on: Dmitri Tsvetkov, Vadja keele grammatika. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg, Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus, 2008; pp. 49-53

Full article in PDF format

Author
Enn Ernits

Abstract

References

Agranat T. B. 2007, Zapadnyj dialekt vodskogo jazyka. Unifitsirovannoje opisanije dialektov ural'skich jazykov, Moskva-Groningen (Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica 26).

Grammatika tserkovnoslavjanskogo jazyka. Konspekt. Uprazhnenija. Slovar', Sankt-Peterburg 2007.

Haburgajev G. A. 1986, Staroslavjanskij jazyk, Moskva.

Ernits E. 2008, [Rev.] T. B. Agranat, Zapadnyj dialekt vodskogo jazyka. Unifitsirovannoe opisanije dialektov ural'skich jazykov, Moskva-Groningen (Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica 20), 218-223.

Ariste, P. 1941, Vadja keelenäiteid. - ACUT B XLIX6, 1-92.

Ariste, P. 1948, Vadja keele grammatika, Tartu (Nõukogude soome-ugri teadused 9).

Ariste, P. 1989, Illatiiv vadja keeles. - Soome-ugri keelte grammatika ja sõnavara küsimusi, Tartu (Fenno-Ugristica 15. TRÜT 860), 40-61.

Heinsoo, H., Kuusk, M. 2002, Jõgõperä vadjalaste keelekasutus 20. sajandi lõpus. - Keelekontaktidest keelevahetuseni, Tartu (Fenno-Ugristica 24), 95-118.

Heinsoo, H., Kuusk, M. 2004, No ku tulõb unohtamizõõ kõrd, nii taitaa õma tšeeli vai jääb. - Uralistika müüdid ja faktid, Tartu (Fenno-Ugristica 26), 17-35.

Kettunen, L., Posti, L. 1932, Näytteitä vatjan kielestä, Helsinki (MSFOu LXIII).

Peterson, E. 1921, Algharjutused Eesti keele õigekirjutuse ja kirjaseadmise õppimiseks, Tallinn.

Tsvetkov, D. 1925, Vadjalased. - EK, 39-44.

Tsvetkov, D. 1931, Vähäize juttua vad’d’õlaisiss. - EK, 57-66.

Tsvetkov, D. 1931-1932, Vadja sünni-, pulma- ja matusekombeid. - Eesti Hõim (1931), 52-59; (1932), 18-21, 46-48, 52-54.

Tsvetkov, D. 1995, Vatjan kielen Joenperän murteen sanasto. Toimittanut, käänteissanaston ja hakemiston laatinut J. Laakso, Helsinki (LSFU 25).


Back to Issue