ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Review on: Suomalainen paikannimikirja, [Jyväskylä 2007] (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkimuskeskuksen julkaisuja 146); pp. 54-56

Full article in PDF format

Author
Marja Kallasmaa

Abstract

References

Back to Issue