ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Rannije pamjatniki udmurtskoj pis'mennosti v filologitsheskoj nauke i vuzovskom prepodavanii. Early Monuments of Udmurt Written Language in Philology and Higher Education; pp. 282-296
PDF | doi:10.3176/lu.2008.4.04

Author
V. K. Kel\'makov
Abstract
According to B. I. Karakulov, there are 418 monuments written in Udmurt or built up on the basis of Udmurt materials, which are compiled and published from the 18th century to 1917. At present an absolute majority of them are kept outside the Udmurt Republic - in Moscow, St. Petersburg, Kazan, Vyatka, and Perm. Monuments of both written language and dialects are among the most important sources for the research of the formation and functioning of a language, on the one hand, and for the development and enrichment of the language system at all levels of its literary form, on the other hand. In order to provide efficient use of the early monuments of written Udmurt in research and teaching, their originals as well as duplications should certainly be gathered in Udmurt State University, which is a leading center for studying and teaching Udmurt philology. The most important manuscripts should be published, and those publications that have become a bibliographical rarity should receive a new edition.
References

Alatyrev V. I. 1975, Vvedenie. - Pervaja nautshnaja grammatika udmurtskogo jazyka, Izhevsk, 3-15.

Alatyrev V. I. 1976, Pervaja grammatika 1775 goda i razvitije udmurtskogo jazykoznanija. - 200 let udmurtskoj pis'mennosti, Izhevsk, 15-36.

Alatyrev V. I. 1977, Ob avtorstve pervyh tshuvashskoj, udmurtskoj i marijskoj grammatik. - SFU XIII, 208-215.

Borisov T. K. 1932, Udmurt kylljukam. Udmurtsko-russkij tolkovyj slovar', Izhevsk.

Bubrich D. V. 1948, Istoritsheskaja fonetika udmurtskogo jazyka (sravnitel'no s komi jazykom), Izhevsk.

Butolin A. S. 1937,  Voprosy terminologii i perevoda na udmurtskij jazyk. Tezisy, Izhevsk.

Vahrushev V. M. 1975, Pervaja udmurtskaja grammatika i razvitije udmurtskoj lingvistiki. - Voprosy udmurtskogo jazykoznanija. Vyp. 3, Izhevsk, 3-23.

Vahrushev V. M. 1976a, Predislovie. - 200 let udmurtskoj pis'mennosti, Izhevsk, 3-4.

Vahrushev V. M. 1976b, Formirovanije i razvitije udmurtskogo literaturnogo jazyka. - 200 let udmurtskoj pis'mennosti, Izhevsk, 37-43.

Vahrushev V. M. 1983, Dialektizmy v proizvedenijah G. K. Perevoshtshikova. - Voprosy udmurtskoj dialektologii i onomastiki. Sbornik statej, Izhevsk, 50—61.

Vereshtshagin G. E. 2001, Fol'klor. Kn. 1. Udmurtskij fol'klor. Predanija. Legendy. Pobyval'shtshiny. Skazki. Basni. Poslovitsy. Pogovorki. Zagadki, Izhevsk (Pamjatniki kul'tury. Sobranije sotshinenij v 6 t. T. 4).

Vereshtshagin G. E. 2002, Trudy po jazykoznzniju, Izhevsk (Pamjatniki kul'tury. Sobranije sotshinenij v 6 t. T. 6, kn. 1).

Vereshtshagin'' G. 1895, O knigah'' na votskom'' jazyke, Vjatka.

Gavrilov B. 1880, Proizvedenija narodnoj slovesnosti, obrjady i pover'ja votjakov'' Kazanskoj i Vjatskoj gubernij, Kazan'.

Domokos P. 1993, Istorija udmurtskoj literatury, Izhevsk.
Jemel'janov A. I. 1927, Grammatika votjatskogo jazyka, Leningrad.

Jermakov F. K. 1976, Harakteristika dorevoljutsionnyh udmurtskih izdanij. - 200 let udmurtskoj pis'mennosti, Izhevsk, 83-87.

Ivshin L. M. 1998, Grafitsheskie osobennosti udmurtsko-russkogo slovarja Zaharija Krotova. - Problemy udmurtskoj i finno-ugorskoj filologii, Izhevsk, 140-145.

Ivshin L. M. 2001, Nekotorye grafitsheskije osobennosti perevodnogo jevangelija 1847 goda. - Dialekty i istorija permskih jazykov vo vzaimodejstvii s drugimi jazykami, Syktyvkar (Permistika 8), 99-103.

Ivshin L. M. 2001a, Jeshtshe raz k voprosu o grafike pamjatnikov udmurtskoj pis'mennosti. - Vordskem kyl 6, 54-59.

Ivshin L. M. 2002, Pis'mennyj pamjatnik udmurtskogo jazyka na osnove latinitsy. - Voprosy permskoj i finno-ugorskoj filologii, Izhevsk (Permistika 9), 194-201.

Ivshin L. M. 2002a, O nekotoryh dialektnyh osobennostjah Jevangelija ot Matfeja 1847 goda. - Pervoj udmurtskoj grammatike 225 let. Sbornik statej, Izhevsk 153-158.

Ivshin L. M. 2002b, Ob udmurtskoj orfografii XVIII veka. - Vordskem kyl 2, 57-62.

Ivshin L. M. 2004, O russko-votskom slovare 1820 goda. - Formirovanije i razvitije literaturnyh jazykov Povolzh'ja. Materialy V Mezhdunarodnogo simpoziuma, Izhevsk, 91-95.

Ivshin L. M. 2005, Udmurtskij material v «svode nekotoryh slov...» 1833 goda. - Flor Vasil'jev i sovremennost'. Materialy nautshno-praktitsheskoj konferentsii, Glazov, 135-136.

Ivshin L. M. 2006, Ob «Azbuke» 1867 goda N. Blinova. - Dialekty i istorija permskih jazykov vo vzaimodejstvii s drugimi jazykami. Materialy XI Mezhdunarodnogo simpoziuma (30-31 marta 2006 g., Perm'), Perm' (Permistika XI), 93-97.

Ivshin L. M. 2006a, Ob orfografitsheskih osobennostjah pervyh petshatnyh azbuk udmurtskogo jazyka. - Ashmarinskie tshtenija. Materialy mezhregional'noj konferentsii, Tsheboksary, 101-107.

Ivshin L. M. 2007, Pamjatniki udmurtskoj pis'mennosti kak istotshnik popolnenija leksiki udmurtskogo jazyka. - Konferentsija po ural'skim jazykam, posvjashtshennaja 100-letiju K. E. Majtinskoj (Moskva, 12-16 nojabrja 2007 g.). Tezisy, Moskva, 85-88.

Kalashnikova V. G. 1976, Osobennosti udmurtskogo predlozhenija na boleje rannem etape ego razvitija. - 200 let udmurtskoj pis'mennosti, Izhevsk, 99-103.

Karakulov B. 2004, Jeshtshe raz o voprose stroitel'stva udmurtskogo literaturnogo jazyka v 30-e gody XX veka, ili zabytaja stranitsa istorii udmurtskoj lingvistiki. - Permiek, finnek, magyarok. Írások Széıj Enikö 60. születésnapjára, Budapest (Uralisztikai Tanulmányok 14), 528-536.

Karakulov B. I. 1987, Dialektnaja osnova udmurtskogo literaturnogo jazyka. Dissertatsija na soiskanije nautshnoj stepeni kandidata filologitsheskih nauk, Moskva.

Karakulov B. I. 1987a, O dialektnyh osobennostjah pamjatnikov udmurtskoj pis'mennosti XIX veka. - Permistika. Voprosy dialektologii i istorii permskih jazykov. Sbornik statej, Izhevsk, 103-104.

Karakulov  B. I. 1987b, Printsipy izutshenija rannih tekstov (na materiale udmurtskogo jazyka). - Tipy kommunikatsii i soderzhatel'nyj aspekt jazyka, Moskva, 184-191.

Karakulov B. I. 1991, K istorii sozdanija pis'mennyh pamjatnikov marijskogo i udmurtskogo narodov. - Dooktjabr'skije istoki mezhliteraturnoj obshtshnosti Uralo-Povolzh'ja. Sbornik statej, Izhevsk, 115-123.

Karakulov B. I. 1997, Rol' perevodov Jevangelij izdanija 1847 goda v istorii udmurtskogo literaturnogo jazyka. - Duhovnaja kul'tura finno-ugorskih narodov. Istorija i problemy razvitija. Materialy mezhdunarodnoj nautshnoj konferentsii I. Jazykoznanie. Fol'klor i literaturnoe krajevedenije, Glazov (Biblioteka - kniga - tshitatel'), 3-8.

Karakulov B. I. 1997a, K istorii formirovanija udmurtskogo literautrnogo jazyka. - Permskie jazyki i dialekty v sinhronii i diahronii, Izhevsk (Permistika 4), 33—42.

Karakulov B. I. 2006, Udmurt literaturnoj kyllen sjuresez. XVIII-XXI daur''jos. Istorija udmurtskogo literaturnogo jazyka. XVIII-XXI veka, Izhevsk.

Kel'makov V. K. 1990, Sovremennyje dialekty i voprosy istoritsheskoj fonetiki udmurtskogo jazyka. - Voprosy dialektologii i leksikologii udmurtskogo jazyka, Izhevsk, 85-97.

Kel'makov V. K. 2001, O nekotoryh dialektizmah v jazyke rannih proizvedenij M. Petrova. Lingvistitsheskoe esse. — Reka sud'by. Zhizn' i tvortshestvo Mihaila Petrova. Vospominanija, stat'i, retshi, pis'ma, Izhevsk, 318-332.

Kel'makov V. K. 2001a, Pervaja grammatika udmurtskogo jazyka kak fenomen jevropejskoj duhovnoj kul'tury XVIII veka. - Vordskem kyl 5, 52-58.

Kel'makov V. K. 2003, Dialektnaja i istoritsheskaja fonetika udmurtskogo jazyka I, Izhevsk.

Kel'makov V. K. 2003a, Moi «vstretshi» s Kedra Mitrejem, ili Kedra Mitrej i udmurtskije dialekty. - Opalennyj podvig Batyra. Zhizn' i tvortshestvo Kedra Mitreja. Vospominanija, stat'i, pis'ma, posvjashtshenija i proizvedenija Kedra Mitreja, Izhevsk, 192-202.

Kel'makov V. K. 2003b, Iz istorii udmurtskoj grafiki (B. Gavrilov i G. Vereshtshagin). - Permistica et Uralica. Ünnepi könyv Csúcs Sándor tiszteletére, Piliscsaba, 96-104.

Kel'makov V. K. 2004, Dialektnaja i istoritsheskaja fonetika udmurtskogo jazyka 2, Izhevsk.

Kel'makov V. K. 2004a, O jazyke i stile pervopetshatnogo Jevangelija ot Matfeja na «sarapul'skom naretshii» udmurtskogo jazyka I. - Permiek, finnek, magyarok. Írások Széıj Enikö 60. születésnapjára, Budapest (Uralisztikai Tanulmányok 14), 537-546.

Kel'makov V. K. 2007, Ob «orfografii» pervopetshatnogo Jevangelija ot Matfeja na «sarapul'skom naretshii» udmurtskogo jazyka. - Vestnik Udmurtskogo universiteta. Filologitsheskije nauki 5, Izhevsk, 17-24.

Mihejev'' I. S. 1907, Pervaja kniga dlja tshtenija na votskom'' jazyke, Kazan'.

Myshkin M. 1795, Novaja otjatskaja grammatika [Nesmotrja na rjad sylok na etu rukopis', sama ona jeshtshe ne obnaruzhena].

Ponomarev K. A. 1976, Dvuhsotletije udmurtskoj pis'mennosti i razvitije nauki i kul'tury v Udmurtskoj ASSR. - 200 let udmurtskoj pis'mennosti, Izhevsk.

Reformatskij A. A. 2006, Vvedenije v jazykoznanije, Moskva.

Smirnov'' I. N. 1890, Votjaki. Istoriko-etnografitsheskij otsherk'', Kazan' (Izvestija Ob-va arheologii, istorii i etnografii pri Imperatorskom'' Kazanskom'' un-te. T. VIII, vyp. 2).

Sreznevskij I. I. 2007, Mysli ob istorii russkogo jazyka, Moskva.

Tarakanov I. V. 1959, Starinnyje slovari udmurtskogo jazyka. - Udmurtskaja pravda, 4 janvarja.

Tarakanov I. V. 1964, K voprosu istorii i razvitija neslogovogo u v udmurtskom jazyke. - Voprosy finno-ugorskogo jazykoznanija. Grammatika i leksikologija, Moskva-Leningrad, 75-82.

Tarakanov I. V. 1976, Ob osobennostjah razvitija ostrovnyh govorov i nekotoryh javlenijah jazykovoj interferentsii (Na materiale udmurtsko-tatarskih jazykovyh kontaktov). - Lingvistitsheskaja geografija, dialektologija i istorija jazyka, Erevan, 272-282.

Tarakanov I. V. 1977, Tjurkizmy v udmurtskih dialektah po pis'mennym pamjatnikam XVIII veka. - Voprosy udmurtskoj dialektologii. Sbornik statej i materialov, Izhevsk, 85-100.

Tarakanov  I. V. 1998, K istorii zvukov. - I. V. Tarakanov, Issledovanija i razmyshlenija ob udmurtskom jazyke. Sbornik statej. Posobie dlja vysshih utshebnyh zavedenij, Izhevsk, 78-94.

Tarakanov I. V. 1998a, O starinnyh rukopisnyh slovarjah udmurtskogo jazyka. - I. V. Tarakanov, Issledovanija i razmyshlenija ob udmurtskom jazyke. - Sbornik statej. Posobie dlja vysshih uäebnyh zavedenij, Izhevsk, 330-338.

Tarakanov I. V. 2000, Literaturnyj jazyk. - Udmurtskaja respublika. Enciklopedija, Izhevsk, 458.

Tarakanov I. V. 2001, Istorija udmurtskoj grafiki. - CIFU IX. Pars VI, 297-301.

Tepljashina T. I. 1965, Pamjatniki udmurtskoj pisxmennosti XVIII veka. Vyp. 1, Moskva.

Tepljashina T. I. 1965a, Iz istorii udmurtskoj grafiki. - Vsesojuznaja konferentsija po finno-ugrovedeniju. Tezisy dokladov i soobshtshenij, Syktyvkar, 111-116.

Tepljashina T. I. 1970, Mena bessermjanskih shipjashtshih i svistjashtshih affrikat palatal'nymi soglasnymi. - SFU VI, 63-66.

Tepljashina T. I. 1971, Podmena shipjashtshih zvukov svistjashtshimi v jazykah Volgo-Kam'ja. - SFU VII, 5-12.

Tepljashina T. I. 1971a, Ob udmurtsko-russkom slovare Zaharija Krotova. - SFU VII, 129-139.

Tepljashina T. I. 1972, Ob odnom volzhsko-kamskom areal'nom javlenii. - Sovetskaja tjurkologija 3, 35-40.

Tepljashina T. I. 1973, Morfologitsheskie dialektizmy v slovare Z. Krotova. - Voprosy udmurtskogo jazykoznanija. Vyp. 2, Izhevsk, 224-226.

Filin F. P. 1981, Istoki i sud'by russkogo literaturnogo jazyka, Moskva.

Aminoff, T. G. 1886, Wotjakilaisia kielinäytteitä. - JSFOu I, 32-55.

Csúcs S. 1983, 18. századi votják nyelvemlék. - NyK 85, 311-320.

Csúcs S. 1984, A votják nyelv a 18. században. - NyK 86, 63-80.

Domokos P. 1975, Az udmurt irodalom története, Budapest.

Munkácsi B. 1883, Votják nyelvmutatványok. - NyK XVII, 247-302.

Munkácsi B. 1887, Votják népköltészeti hagyományok, Budapest.

Munkácsi B. 1896, A votják nyelv szótára, Budapest.

Strahlenberg, P. J. 1730, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia, In so weit solches Das ganze Russische Reich mit Siberien und den grossen Tataren in sich begreiffet..., Stockholm.

Wichmann, Y. 1893, Wotjakische Sprachproben I. Lieder, Gebete und Zaubersprüche, Helsingfors.

Wichmann, Y. 1901, Wotjakische Sprachproben II. Sprichwörter, Rätsel, Märchen, Sagen und Erzählungen, Helsingfors.

Wichmann, Y. 1901a, Wotjakische Chrestomathie mit Glossar, Helsingfors.

Back to Issue