ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: Tatjana Zirnask, Rõhk ja kestus mokša keele Kesk-Vadi murdes. Magistritöö, Tartu 2007 (Tartu Ülikool. Eesti ja Üldkeeleteaduse Instituut); pp. 149-151
PDF

Author
Pire Teras
References

Aasmäe, N. 2006, Stress and Quantity in Erzya, Tartu (Dissertationes philologiae Uralicae Universitatis Tartuensis 6).

Lehiste, I. 2007, The Finno-Ugric Prosody Project. - LU XLIII, 1-10

Lehiste, I., Aasmäe, N., Meister, E., Pajusalu, K., Teras, P., Viitso, T.-R. 2003, Erzya Prosody, Helsinki (MSFOu 245).

Lehiste, I., Teras, P., Help, T., Lippus, P., Meister, E., Pajusalu, K., Viitso, T.-R. 2005, Meadow Mari Prosody, Tallinn (Linguistica Uralica. Supplementary series / Volume 2).

Lehiste, I., Teras, P., Pajusalu, K., Tuisk, T. 2007, Quantity in Livonian: Preliminary Results. - LU XLIII, 29-44.

Devajev S. Z. 1975, Slovesnoe udarenie v mokša-mordovskom jazyke. - CIFU III. Pars I, 481-483.

Back to Issue