ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Julius Mägiste 1900 bis 1978; pp. 291–294
PDF | https://doi.org/10.3176/lu.2000.4.06

Author
Paul Alvre
References

Uibopuu, V. 1980, Julius Mägiste ja tema elutöö. — Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat 8, Stockholm, 176-183.

Back to Issue