ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Ornitonimitšeskaja leksika hantyjskogo jazyka; pp. 282–286
PDF | https://doi.org/10.3176/lu.2000.4.04

Authors
V. N. Solovar, T. A. Randymova
Abstract

Im vorliegenden Artikel werden Vogelbezeichnungen anhand von Belegmaterial aus dem Kazym-Dialekt einer etymologischen und morphologischen Betrachtung unterzogen.

References

Gašev,  S.  N.  1997,  Fauna pozvonočnyh Hanty-Mansijskogo avtonomnogo okruga i jejo ohrana. — Hanty-Mansijskij avtonomyj okrug. Istoriko-kul'turnaja i sotsial'no-ekonomičeskaja harakteristika v aspekte sozdanija regional'noj enciklopedii, Izd-vo Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta, 114—117.

Back to Issue