ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
On the Acoustics of Short Monophthongs in Vastseliina (South Estonian); pp. 241–260
PDF | https://doi.org/10.3176/lu.2000.4.01

Author
Merike Parve
References

Eek,  A.,  Meister,  E.  1994,  Eesti vokaalide sihtväärtused hääldus- ja tajuruumis. - KK, 404-413, 476-483, 548-553.

Kasak,  E.  1997,  Võrokõisi keeletapmine. - Kaika suvõülikuulõ kogomik I-VIII, Võro, 98-99.

Kask,  A.  1972,  Eesti keele ajalooline grammatika 1. Häälikulugu, Tartu.

Keem,  H.  1997,  Võru keel, Tallinn.

Lauerma,  P.  1993,  Vatjan vokaalisointu, Helsinki (MSFOu 214).

Pajusalu,  K.  1998,  Vowel Reduction in South Estonian. - LU XXXIV, 234-240.

Pajusalu,,  K.,  Parve,  M.,  Teras,  P.,  Iva,  S.  2000,  Võru vokaalid I, Tartu (Tartu Ülikooli Eesti Keele Õppetooli Toimetised 13).

Parve,  M.  1998a,  About the Phonetic Peculiarities of Short Vowels in the Võru Dialect. - LU XXXIV, 241-246.

Parve1998b,  Võru lühikeste vokaalide foneetilistest omapäradest. - Õdagumeresoomõ väikuq keeleq, Võro (Võro Instituudi toimõtiseq 6), 38-46.

Parve1999,  Mõningate Võru vokaalide, eriti ©i kvaliteedist. - Õdagumeresoomõ veeremaaq, Võro (Võro Instituudi toimõtiseq 6), 179-188.

Rätsep, H. 1989, Eesti keele tekkimise lugu. - Akadeemia, 1503-1524.

Saareste,  A.  1938-1941,  Eesti murdeatlas I-II, Tartu.

Saareste,  A.  1955,  Petit atlas des parlers estoniens. Väike eesti murdeatlas, Uppsala (Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien Nr 28).

Toomse,  M.  1976-1984,  Lõuna-eesti murded I-XXX, Tartu (Manuscript).

Viitso,  T.-R.  1990,  Vowels and Consonants in North Setu. - LU XXVI, 161-172.

Wiik,  K.  1988,  Viron vokaalisointu, Vaasa.

Back to Issue