ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: Johannes  Gutslaff,  Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam. Gram­matilisi vaatlusi eesti keelest. Tõlkinud ja väljaande koostanud Marju Lepajõe. Toimetanud Jaak Peebo, Tartu 1998 (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 10); pp. 62–65
PDF | https://doi.org/10.3176/lu.2000.1.08

Author
Paul Alvre
Back to Issue