ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised

Current Issue: Vol 4, Issue 4, 1955

PEREMEESTE JA SULASTE OSAST TALURAHVA ANTI FEODAALSETES VÄLJAASTUMISTES XIX SAJANDI KESKPAIKU EESTIS; pp. 523–538
J. Kahk
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI BOLŠEVIKUD ESIMESE MAAILMASÕJA EEL; pp. 539–557
S. A. Zabrodskaja
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI NSV KOLHOOSIDE ELEKTRIFITSEERIMISE TÜÜPSKEEM; pp. 558–571
F. Novod
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ; pp. 572–586
Arnold T. Kõll, S. Faingold, M. Korv
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КЕРОГЕНА КУКЕРСИТА; pp. 587–598
A. S. Fomina, L. J. Pobul
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРМОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СРЕДНИХ ФРАКЦИЙ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ С СИНТЕТИЧЕСКИМ АЛЮМОСИЛИКАТОМ; pp. 599–608
Aleksanrd F. Dobrjanski
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

К ТЕПЛОВОМУ РАСЧЕТУ ПРОЦЕССА ПОЛУКОКСОВАНИЯ СЛАНЦА В ШАХТНОМ ГЕНЕРАТОРЕ; pp. 609–618
M. Gubergrits
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

MULLA EROSIOONI PROTSESSI ST JA SELLE VASTU VÕITLEMISEST EESTI NSV-s; pp. 619–643
R. Kask
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

К ВОПРОСУ О РОЛИ ЛЕЙКОЦИТОВ В ПРОЯВЛЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА К ТУБЕРКУЛЕЗНОМУ АНТИГЕНУ; pp. 644–651
V. A. Fradkin
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АЛЛЕРЕИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ; pp. 652–660
G. A. Mihailets
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

TRICHOMONAS VAGINALIS'Е PATOGEENSUSEST; pp. 661–670
J. Teras
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

DENDROLOOGIA ENTUSIAST MIHKEL RAND JA TEMA AED; pp. 671–676
A. Paivel
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Back issues (PEAS, EJES)