ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 4, Issue 4, 1955
PEREMEESTE JA SULASTE OSAST TALURAHVA ANTI FEODAALSETES VÄLJAASTUMISTES XIX SAJANDI KESKPAIKU EESTIS; pp. 523–538
Juhan Kahk
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI BOLŠEVIKUD ESIMESE MAAILMASÕJA EEL; pp. 539–557
S. A. Zabrodskaja
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI NSV KOLHOOSIDE ELEKTRIFITSEERIMISE TÜÜPSKEEM; pp. 558–571
F. Novod
PDF | Abstract & References in HTML

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ; pp. 572–586
Arnold T. Kõll, S. Faingold, M. Korv
PDF | Abstract & References in HTML

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КЕРОГЕНА КУКЕРСИТА; pp. 587–598
Aleksandra S. Fomina, Linda Pobul
PDF | Abstract & References in HTML

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРМОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СРЕДНИХ ФРАКЦИЙ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ С СИНТЕТИЧЕСКИМ АЛЮМОСИЛИКАТОМ; pp. 599–608
Aleksanrd F. Dobrjanski
PDF | Abstract & References in HTML

К ТЕПЛОВОМУ РАСЧЕТУ ПРОЦЕССА ПОЛУКОКСОВАНИЯ СЛАНЦА В ШАХТНОМ ГЕНЕРАТОРЕ; pp. 609–618
Mark Gubergrits
PDF | Abstract & References in HTML

MULLA EROSIOONI PROTSESSI ST JA SELLE VASTU VÕITLEMISEST EESTI NSV-s; pp. 619–643
R. Kask
PDF | Abstract & References in HTML

К ВОПРОСУ О РОЛИ ЛЕЙКОЦИТОВ В ПРОЯВЛЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА К ТУБЕРКУЛЕЗНОМУ АНТИГЕНУ; pp. 644–651
V. A. Fradkin
PDF | Abstract & References in HTML

ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АЛЛЕРЕИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ; pp. 652–660
G. A. Mihailets
PDF | Abstract & References in HTML

TRICHOMONAS VAGINALIS'Е PATOGEENSUSEST; pp. 661–670
Jüri Teras
PDF | Abstract & References in HTML

DENDROLOOGIA ENTUSIAST MIHKEL RAND JA TEMA AED; pp. 671–676
A. Paivel
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)