ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АЛЛЕРЕИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ; pp. 652–660
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.4.10

Author
G. A. Mihailets
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)