ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 4, Issue 3, 1955
KODANLIKU EESTI MAJANDUSLIK JA POLIITILINE ALLUTAMINE HITLERLIKULE SAKSAMAALE (1935–1938); pp. 347–361
M. Pesti
PDF | Abstract & References in HTML

KÜLAKODANLUSE JA MAAPROLETARIAADI TEKKIMISEST EESTI KÜLAS (Kohtumaterjalide põhjal. XVII saj. lõpp 1880. a.); pp. 362–386
Juhan Kahk
PDF | Abstract & References in HTML

ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОБЫЧИ СЛАНЦА ОТ СТЕПЕНИ ПОРОДООТБОРКИ В ЗАБОЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ; pp. 387–404
D. T. Kuznetsov, Ilja Kaganovitš, H. Miil
PDF | Abstract & References in HTML

ПРОЦЕСС ТВЕРДЕНИЯ СЛАНЦЕВЫХ ЗОЛ; pp. 405–421
N. L. Dilaktorski, E. A. Galibina
PDF | Abstract & References in HTML

PÕLEVKIVI RATSIONAALSE PÕLETAMISE PÕHIMÕTETEST; pp. 422–435
H. Truu
PDF | Abstract & References in HTML

ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАМЕРНЫХ СЛАНЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПЕЧЕЙ; pp. 436–450
J. V. Ivanov
PDF | Abstract & References in HTML

КОЛЕБАНИЕ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГОДОВОГО СТОКА РЕК ЭСТОНСКОЙ ССР; pp. 451–461
V. A. Jonat
PDF | Abstract & References in HTML

MULLA KIVISUSE UURIMISE METOODIKAST JA UURIMISTULEMUSTEST EESTI NSV-s; pp. 462–480
Kallio Kildema
PDF | Abstract & References in HTML

MÕNEDE EESTI NSV PÕLEVKIVIBASSEINI ETTEVÕTETE ÕHU TOLMUSUSE HÜGIEENILINE ISELOOMUSTUS; pp. 481–487
H. Jänes
PDF | Abstract & References in HTML

PÕLEVKIVI LIIPRI-IMMUTUSÕLI BLASTOMOGEENSEST TOIMEST; pp. 488–494
Pavel Bogovski
PDF | Abstract & References in HTML

О ВЫДЕЛЕНИИ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СЛАНЦЕВЫХ СМОЛ; pp. 495–498
Nikolai Tomson
PDF | Abstract & References in HTML

140 AASTAT AKADEEMIK А. MIDDENDORFFI SÜNNIST; pp. 499–506
Eerik Kumari, Aarne Pung
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)