ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
К ВОПРОСУ О РОЛИ CLOSTRIDIUM PASTEURIANUM В КОРНЕВОМ ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ; pp. 273–280
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.2.09

Author
R. S. Golovatseva
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)