ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
НОРМА СТОКА РЕК ЭСТОНСКОЙ ССР; pp. 264–272
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.2.08

Author
V. A. Jonat
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)