ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
ОБ АНАЛОГИИ МЕЖДУ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ И СТАТИЧЕСКИМИ СООТНОШЕНИЯМИ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК; pp. 230–232
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.2.04

Author
Nikolai Alumäe
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)