ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 4, Issue 1, 1955
INGLISE-SAKSA IMPERIALISTLIKUST KOKKULEPPEST BALTI MERE JA BALTIMAADE KÜSIMUSES (1935. a.); pp. 3–16
M. Pesti
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI TALURAHVA VÕITLUS FEODAALSE JA KOLONIAALSE RÕHUMISE VASTU AASTAIL 1680–1710; pp. 17–37
E. Öpik
PDF | Abstract & References in HTML

ARHEOLOOGILISED VÄLIUURIMISED EESTI NSV-s 1954. AASTAL; pp. 38–47
O. Saarde
PDF | Abstract & References in HTML

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КЕРОГЕНА КУКЕРСИТА; pp. 48–56
Aleksandra S. Fomina, Linda Pobul
PDF | Abstract & References in HTML

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ; pp. 57–64
I. Stepanov
PDF | Abstract & References in HTML

ОБ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ ПРИБАЛТИЙСКИХ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ; pp. 65–76
S. Baukov
PDF | Abstract & References in HTML

КЕРАМЗИТ НА БАЗЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ; pp. 77–87
K. Kask
PDF | Abstract & References in HTML

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ОБЛЕГЧЕННЫХ ТИПОВ СТЕН С ВОЗДУШНЫМИ ПРОСЛОЙКАМИ; pp. 88–93
A. E. Alumäe, R. P. Reisman
PDF | Abstract & References in HTML

МЕТОД ВЫБОРА ЧИСЛА КОТЛОВ НА ТЭЦ И НА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ; pp. 94–100
Lembit Vaik
PDF | Abstract & References in HTML

ВЛИЯНИЕ ОСУШЕНИЯ НА РЕЖИМ РЕЧНОГО СТОКА В УСЛОВИЯХ ЭСТОНСКОЙ ССР; pp. 101–107
K. T. Hommik
PDF | Abstract & References in HTML

KARTULI LEHEMÄDANIKU (Phytophthora infestans de Вагу) ILMUMISE PROGNOOSIMISEST; pp. 108–115
A. Marland
PDF | Abstract & References in HTML

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С В КАРТОФЕЛЕ И В НЕКОТОРЫХ ОВОЩАХ; pp. 116–121
E. P. Vagane, E. J. Truus
PDF | Abstract & References in HTML

К ВОПРОСУ О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ И БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВАХ ЭСТОНСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ; pp. 122–133
A. M. Hovanova, N. A. Derbentseva
PDF | Abstract & References in HTML

ГАЗООБРАЗНЫЕ ВЫБРОСЫ СУПЕРФОСФАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ УЛАВЛИВАНИЯ; pp. 134–136
Nikolai Tomson
PDF | Abstract & References in HTML

ÜHEST LÄÄNEMERESOOME KEELTE PUUNIMEST; pp. 137–141
Paula Palmeos
PDF | Abstract & References in HTML

HALLPÄHKLIPUU (Juglans cinerea L.) KASVATAMISEST EESTI NSV-s; pp. 142–154
O. Henno
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)