ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
К ВОПРОСУ О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ И БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВАХ ЭСТОНСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ; pp. 122–133
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.1.13

Authors
A. M. Hovanova, N. A. Derbentseva
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)