ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
KARTULI LEHEMÄDANIKU (Phytophthora infestans de Вагу) ILMUMISE PROGNOOSIMISEST; pp. 108–115
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.1.11

Author
A. Marland
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)