ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ОБЛЕГЧЕННЫХ ТИПОВ СТЕН С ВОЗДУШНЫМИ ПРОСЛОЙКАМИ; pp. 88–93
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.1.08

Authors
A. E. Alumäe, R. P. Reisman
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)