ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КЕРОГЕНА КУКЕРСИТА; pp. 48–56
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.1.04

Authors
Aleksandra S. Fomina, Linda Pobul
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)