ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 3, Issue 3, 1954
KODANLIKU EESTI SÕLTUVUSE SÜVENEMINE VÄLISKAPITALIST AASTAIL 1925–1929; pp. 335–349
Õ. Elango
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI MUSTAKIRJU KARJA TÕULIS-TOODANGULISTE OMADUSTE PARANDAMINE SOVHOOSIDES; pp. 345–364
A. Adamson
PDF | Abstract & References in HTML

NEOLIITILISED JA VARASE METALLIAJA ASULAD EMAJÕE SUUDMEALAL; pp. 350–366
L. Jaanits
PDF | Abstract & References in HTML

ARHEOLOOGILISED VÄLIUURIMISED EESTI NSV-s 1953. AASTAL; pp. 367–380
O. Saarde
PDF | Abstract & References in HTML

PÕLEVKIVI-KUKERSIIDI OLEMUSEST JA OMADUSTEST; pp. 381–390
H. Truu
PDF | Abstract & References in HTML

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПРИБАЛТИЙСКИХ СЛАНЦЕВ; pp. 391–401
S. S. Semenov
PDF | Abstract & References in HTML

KIHIPROTSESS TÜKKPÕLEVKJVI KAHEASTMELISEL PÕLETAMISEL; pp. 402–413
R. Uuesoo
PDF | Abstract & References in HTML

О СОСТАВЕ ГАЗА ПРОМЫШЛЕННОГО ПОЛУКОКСОВАНИЯ СЛАНЦА-КУКЕРСИТА; pp. 414–421
Arnold T. Kõll, I. Stepanov
PDF | Abstract & References in HTML

ПРИЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СТРУИ ВОЗДУХА В ПОПЕРЕЧНОМ ПОТОКЕ К РАСЧЕТУ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК; pp. 422–444
J. V. Ivanov
PDF | Abstract & References in HTML

ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНОВ МОЛОДНЯКОМ ЭСТОНСКОЙ КРАСНОЙ ПОРОДЫ СКОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И УРОВНЯ КОРМЛЕНИЯ; pp. 465–472
P. J. Arandi
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)