ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 3, Issue 2, 1954
EESTI MAAD MUISTSE VENE RIIGI KOOSSEISUS; pp. 167–181
A. Vassar
PDF | Abstract & References in HTML

KOLHOOSIASULATE PLANEERIMISE KÜSIMUSI EESTI NSV-s; pp. 182–192
H. Arman
PDF | Abstract & References in HTML

ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НЕФТЕЙ В ПРИРОДЕ; pp. 193–204
Aleksanrd F. Dobrjanski, P. F. Andrejev
PDF | Abstract & References in HTML

К ВОПРОСУ ОБ УМЕНЬШЕНИИ РАСХОДА КОКСА ПРИ ПЛАВКЕ ЧУГУНА В ВАГРАНКЕ; pp. 205–217
A. G. Kimm
PDF | Abstract & References in HTML

SUVINISU SAAGISTRUKTUUR OLENEVALT SORTIDE BIOLOOGILISTEST ERIOMADUSTEST JA KASVUTINGIMUSTEST; pp. 218–232
Oskar Priilinn
PDF | Abstract & References in HTML

KASULIKE MULLA MIKROORGANISMIDE ARENGU SOODUSTAMINE KÜLVISEEMNE TÖÖTLEMISE ABIL MIKROELEMENTIDE JA TEISTE STIMULEERIVATE AINETEGA; pp. 233–250
R. Rahno
PDF | Abstract & References in HTML

PÕHJAVEE SÜGAVUSE MÕJU SOOMULLA VILJAKUSELE; pp. 251–270
I. Eisen
PDF | Abstract & References in HTML

TUBERKULOOSI DIAGNOOSIMISEST MITTETUBERKULOOSIHAIGLATES LAHANGUMATERJALIDE ANDMETEL; pp. 271–280
V. Küng
PDF | Abstract & References in HTML

А. I. HERZENI SIDEMEIST TALLINNA PROGRESSIIVSETE HARITLASTEGA; pp. 281–303
V. Miller
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)