ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 3, Issue 1, 1954
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ ТАЛЛИНА И СЛАНЦЕВОГО БАССЕЙНА; pp. 3–26
N. S. Buzulkov
PDF | Abstract & References in HTML

PÕHILISED TEED PÕLLUMAJANDUSKULTUURIDE SAAKIDE TÕSTMISEKS EESTI NSV-s; pp. 27–40
Vladimir Dušetškin
PDF | Abstract & References in HTML

SISEKOHAKÄÄNETE KUJUNEMISEST LÄÄNEMERE KEELTES; pp. 41–50
Paul Ariste
PDF | Abstract & References in HTML

ЖЕНСКАЯ НАРОДНАЯ ОДЕЖДА СЕТУ; pp. 51–68
E. V. Rihter
PDF | Abstract & References in HTML

ALGEBRALISTE VÕRRANDITE NOMOGRAAFILISEST LAHENDAMISEST; pp. 69–88
Arnold Humal
PDF | Abstract & References in HTML

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОСТОЯНИЙ РАВНОВЕСИЯ ДЛИННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКЕ; pp. 89–99
Nikolai A. Alumäe
PDF | Abstract & References in HTML

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛАНЦЕЗОЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ; pp. 100–111
O. A. Maddison
PDF | Abstract & References in HTML

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛАНЦЕВЫХ МАСЕЛ; pp. 112–116
Nikolai Tomson
PDF | Abstract & References in HTML

JUURVILJADE RUUTPESITI KASVATAMINE JA SELLE MAJANDUSLIK EFEKTIIVSUS; pp. 117–130
K. Vahenõmm
PDF | Abstract & References in HTML

KARTULI SELEKTSIOONIST MADALSOODE TURVASMULDADELE; pp. 145–150
A. Kalman
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)